Onze volgende les is op 28 juni !
Maar eerst het feest op 27 juni!

1 - Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden, het eerste spreekwoord van de avond.

2 - Ik ook / Ik niet - we hebben een eerste praatronde gemaakt waarbij we deze antwoorden uitlokten.

3 - Ik ook niet / Ik wel - idem voor deze antwoorden.

4 - Zou hij misschien ... ? - We hebben oefening 21 (huiswerk) van p. 57 besproken.

Huiswerk:
Poly, p. 59-60, ex 26 et 27.

Tot 27 juni voor het feest en 28 juni voor de les!
Ed